åtgärdsprogram | planering | ELUS | resultat | lektionsbesök

 

 

Åtgärdsprogram och stödåtgärder

1.     Process runt stödåtgärder
Hela flödet för framtagande, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram eller andra stödåtgärder

2.     Mall för pedagogisk utredning
Stadens mall för att utreda en elevs svårigheter inför framtagandet av ett åtgärdsprogram

3.     Arbetsöversikt inför åtgärdsprogram
En plan för det arbete som behöver göras runt ett åtgärdsprogram

4.     Mall för åtgärdsprogram

5.     Förslagsöversikt åtgärder
Kategoriserade och sökbara förslag till effektiva åtgärder i ett åtgärdsprogram

6.     Uppföljning av åtgärdsprogram
En mall att använda vid uppföljningsmöte med vårdnadshavarna runt en elevs åtgärdsprogram

7.     Utvärdering av åtgärdsprogram
En mall att använda när man avslutar och utvärderar ett åtgärdsprogram

8.     Handlingsplan elev mall | exempel
En mall att använda för en elev som behöver stöd i sin sociala utveckling

Planering

9.     Lokala pedagogiska planeringar (LPP) Mall | Instruktion

10.  Undervisningsprocess 
Hur lärare planerar, genomför och följer upp undervisningen tillsammans med eleverna

11.  Screeningplan 
Hur vi testar alla elevernas kunskaper inom olika ämnen

ELUS, elevledda utvecklingssamtal

12.  Process runt ELUS vårterminen | höstterminen
Hela flödet runt förberedelser, genomförande och uppföljning av utvecklingssamtal

13.  Checklista för pedagogerna inför ELUS vårterminen | höstterminen

Resultat

14.  SABEL Mall | Exempel
Bromstensskolans verktyg för en översikt och samlad bedömning av elevernas kunskaper i en vis klass.

15.  Centimeter Mall | Exempel
Bromstensskolans verktyg för översikt och sammanställning av alla screeningresultat för eleverna på skolan.

16.  Betygsvarning: Information från pedagoger | information till vårdnadshavarna
Sammanställning av råd till en elev som riskerar att få betyget F när 2 månader återstår av terminen

17.  Rutiner runt resultatanalyser

18.  Analysmall inför resultatdialogerna
Frågor att besvara för den enskilde läraren inför resultatdialogerna

Lektionsbesök

19.  Rutiner runt korta lektionsbesök
I det korta lektionsbesöket fokuserar vi på ledarskap, arbetsro och praktiska rutiner

20.  Anteckningsmall och diskussionsunderlag för korta lektionsbesök
Det underlag med frågeställningar och uppföljningsfrågor som besökaren utgår från vid ett kortare besök

21.  Process runt långa lektionsbesök
I det långa lektionsbesöket fokuserar vi på pedagogik och synligt lärande

22.  Observationslogg och uppföljningslogg för långa lektionsbesök
Underlag med frågeställningar och uppföljningsfrågor som besökaren utgår från vid ett längre besök