planering | blanketter | rutiner | utvecklingsarbete

 

 

Planering

1.     Mall för lokal pedagogisk planering (LPP) Mall | Exempel

2.     Agenda för veckoplanering
Att användas av varje fritids när de planerar nästa veckas aktiviteter

3.     Mall för arbetsschema
För personalen att själva fylla i, antingen för hand eller i datorn

Blanketter

4.     Ansökan om fritidsplats
Stadens blankett för placering och inkomstuppgifter (för fastställande av avgift)

5.     Uppsägning av fritidsplats

6.     Kontaktuppgifter
Information från vårdnadshavarna om sitt barn på fritids

7.     Hämtning fritids
Vårdnadshavarna anger när de lämnar och hämtar sina barn

Rutiner

8.     Regler och rutiner vid bakning och matlagning på fritids

9.     Information och regler på Ubåten

Utvecklingsarbete

10.  Fritidsutvecklingsplan
Hur vi arbetar med att utveckla fritidsverksamheten under läsåret