personalinformation | medarbetar- och lönesamtal | uppdrag | frånvaro | arbetstider | vikarier

 

 

Personalinformation

1.     Personalhandbok
Det mesta du behöver veta som anställd på Bromstensskolan

2.     Introduktionsplan för ny personal på skolan
Checklista över allt vi går igenom med nyanställd personal

3.     Presentkassan
Hur vi samlar in pengar och köper presenter när någon fyller år

4.     Introduktionsplan för nyutexaminerad lärare
Att följa under första året som lärare

5.     Aktivering av tjänstekort
En manual för hur man får sitt tjänstekort att fungera med stadens datorer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

6.     Underlag inför medarbetarsamtalet
Att förbereda innan samtalet, bland annat med medarbetarens utvecklingsplan för kommande år

7.     Lokala riktlinjer för lön vid Bromstensskolan
Våra lokala riktlinjer runt lönesättningen och bedömningen av medarbetarnas prestationer

8.     Lokala lönekriterier lärare | pedagoger på fritids | övrig personal

9.     Självskattning inför lönesamtal lärare | pedagoger på fritids | övrig personal
Fylls i och lämnas till närmaste chef senast 2 dagar före lönesamtalet

10.  Bedömningsmall inför lönesamtalet lärare | pedagoger på fritids | övrig personal
Där närmaste chef och skolledningen anger hur man bedömt medarbetarens prestation under löneperioden

Uppdrag

11.  Uppdragsöversikt medarbetare
Vem ansvarar för vad på skolan under det här läsåret?

12.  Uppdragsöversikt ledningsgrupp och expedition
Vem ansvarar för vad på skolan under det här läsåret?

13.  Uppdragsbeskrivningar arbetslagsledare | förstelärare | skolsekreterare | specialpedagog

Frånvaro och närvaro

14.  Anmäl frånvaro ALF | AL1 | AL2 | AL3 | ALM | övriga
Här anmäler du akut frånvaro eller när du vet i förväg att du ska vara borta.
Direktadresserna är www.bromstensskolan.org/bortaF , www.bromstensskolan.org/borta1 etc

15.  Anmäl att du är tillbaka igen ALF | AL1 | AL2 | AL3 | ALM | övriga
Här anmäler du akut frånvaro eller när du vet i förväg att du ska vara borta.
Direktadresserna är www.bromstensskolan.org/friskF , www.bromstensskolan.org/frisk1 etc

Arbetstider och arbetsscheman

16.  Ramtidsmall för lärare
Mall där man anger sina normaltider och aktiviteter under arbetsveckorna

17.  Begränsningsperioder
Avvikande arbetstider för lärarna under läsåret

18.  Mall för personligt fritidsschema
För den personal som huvudsakligen arbetar på fritids

Vikarier

19.  Generella vikarieinstruktioner

20.  Intresseanmälan vikariat
En blankett vi skickar ut till personer som vill vikariera på Bromstensskolan