processer | policy | terminsstart | manualer | schemaarbete | rutiner

 

 

Processer (i bokstavsordning)

1.     Elev slutar på skolan

2.     Kränkande behandling (elever)
Om en elev anser sig ha blivit kränkt av en elev på skolan

3.     Kränkande behandling (vuxen)
Om en elev anser sig ha blivit kränkt av en vuxen på skolan

4.     Mobbningsärenden

5.     Ny elev börjar på skolan

6.     Resultatdialoger

7.     Utvecklingssamtal höstterminen | vårterminen

8.     Verksamhetsbesök hos lärare
Ett längre besök med fokus på pedagogik och synligt lärande

9.     Vikarier och oplanerad frånvaro

10.  Åtgärdsprogram och andra stödåtgärder  

11.  Övergång från förskola till förskoleklass

Policy och regler (i bokstavsordning)

12.  Ansvarstrappan
Hur vi försöker förhålla oss till problem på skolan, hur vi strävar högre i ansvarstrappan

13.  Bollsregler
Regler runt alla klassbollar

14.  Fotbollsregler
Framtagna av eleverna själva på klassråd och elevråd

15.  Friskvård
Utbildningsförvaltningens alla dokument och riktlinjer runt friskvården i Stockholms Stad

16.  Information A till Ö
Regler och rutiner vis Bromstensskolan

17.  Konsekvenstrappan
Bara själva trappan, hämtad från Studieroplanen

18.  Konsekvenstrappan för elever
Elevversionen av konsekvenstrappans första 7 steg - att sätta upp i klassrummet

19.  Kulregler
Framtagna av eleverna själva på klassråd och elevråd

20.  Pedagogisk lunch
Stockholms Stads riktlinjer

21.  Rastvaktsrutiner
Vad är mina uppgifter när jag är rastvakt?

22.  Regler
Våra viktigaste ordningsregler

23.  Studiero och trygghet
Hur vi på skolan arbetar för att skapa arbetsro för eleverna

24.  Toalettvett
Hur vi tränar eleverna i att hålla toaletterna fräscha

25.  Utvisad från lektionen
Att skicka hem till föräldrarna om en elev inte har kunnat vara kvar på lektionen för hen stört klassen

26.  Vision
Bromstensskolans vision, att utvecklas mot

Terminsstart

27.  Checklista för alla medarbetare
Aktiviteter att göra i samband med ett nytt läsår

28.  Checklista ALG
Vad den administrativa ledningsgruppen behöver göra vid läsårsstart

29.  Checklista för kalendariet
Återkommande aktiviteter som vi vill kolla av att de kommit med

30.  Mall för kalendariet
Att använda när vi förbereder nästa termins kalendarium

31.  Cyxel: Bromstensskolans årshjul
Större återkommande aktiviteter som går att sortera både kronologiskt och i logiska områden

32.  Kontaktuppgifter fritids
Information från vårdnadshavarna om sitt barn på fritids

33.  Datum och telefonnummer
Den översikt vi lägger ut på hemsidan i början av varje termin

34.  Elevkortsuppgifter
Kontaktinformation att fylla i för de elever som ska börja i vår sexårsverksamhet

35.  Rastgränser
Kontaktinformation att fylla i för de elever som ska börja i vår sexårsverksamhet

Manualer och Instruktioner

36.  ASL-skrivare
Hur kopplar man upp paddorna så att man kan skriva ut lokalt?

37.  Carma manual | inloggning | Betrodd e-post
Hur man fyller i och skickar iväg elektroniska veckobrev

38.  Filezilla
Hur man använder programmet för att ladda upp filer på Internet

39.  Egna enheter i trådlösa nätet
Instruktioner för både personal och elever om hur man får tillgång till gästnätet

40.  Mejl i mobilen Android | iPhone
Hur man ställer in för att kunna läsa jobbmejl i sin mobil

41.  Drupal manual
Hur man arbetar med vår hemsida i verktyget Drupal (kräver lösenord som man får av rektor)

42.  In Print
Manual för hur man använder vårt program för att skapa bildstöd

43.  Klarspråksinstruktioner
Generella skrivregler för tydlig information, lånat från Botkyrka kommun

44.  Klarspråksinstruktioner (sammanfattning)
Skrivstöd för information på webben, lånat från Botkyrka kommun

45.  Aktivering av tjänstekort
Så här hanterar du själv ditt tjänstekort om det krånglar

Schemaarbete

46.  Tjänsteönskemål inför hösten lärare | fritids

47.  Blankt schema all personal
Går att använda elektroniskt (som fil), eller kan skrivas ut och fyllas i för hand

48.  Blankt schema fritids
Schema med inlagda fasta möten och planeringstider

49.  Riktlinjer schema för fritids

50.  Riktlinje schema för lärare

Rutiner

51.  Skolpliktbevakning
Stockholms Stads rutiner för bevakning av skolplikt

52.  Sopsortering i klassrummet
Rutiner runt och hur vi ställer i ordning våra återvinningslådor i klassrummet

53.  Terminsavslutning - Checklista
Det vi behöver göra innan vi går på sommarlov