scheman | översikter | kontaktuppgifter | informationsbrev

 

 

Scheman

1.     Alla scheman
Alla aktuella scheman online i programmet webviewer

2.     Schema för fotbollsplanen

3.     Rastvärdsschema

4.     Timplan för respektive stadium
Stockholms Stads gemensamma timplan för olika stadier (Bromstensskolans som referens) 

5.     Timplan Bromstensskolan varje årskurs
Hur många timmar/minuter varje elev läser i varje ämne och årskurs 

Översikter

6.     Aktuellt kalendarium

7.     Begränsningsperioder
Hur lärarnas arbetstid hanteras vid extra möten

8.     Traditionsöversikt
PM, checklistor och annat runt våra återkommande traditioner

9.     Uppdragsöversikt medarbetare
Vem ansvarar för vad på skolan under det här läsåret?

10.  Uppdragsöversikt ledningsgrupp och expedition
Vem ansvarar för vad på skolan under det här läsåret?

11.  Skrivare
Var finns de olika skrivarna på skolan

12.  iPad-appar
En översikt av vilka appar vi har i vilka iPads

Kontaktuppgifter

13.  Interntelefonlista
Interna telefonnummer, mobilnummer och snabbtelefonnummer till lokaler och personer på skolan

14.  Signaturer och användar-ID
Vem har vilket signatur, vika signaturer har olika personer, vilket ID har olika personer

15.  Akutnummer
Att anslå för att snabbt kunna nå polis, läkare etc

Informationsbrev

16.  Elevhälsans uppdrag
En beskrivning av hur Bromstensskolans elevhälsa arbetar med eleverna

17.  Svenska son andraspråk (SVA) Informationsbrev | Beslutmall
Vad innebär det att läsa SVA till skillnad från svenska

18.  Verksamhetsbeskrivning förskoleklasserna

19.  Trafikinformation
Hur vi vill att föräldrarna släpper av sina barn på morgonen