Borgen är Bromstensskolans interna hemsida, där vi samlar det vi vill återanvända, till exempel checklistor,
blanketter, rutiner och processbeskrivningar. Materialet är till för oss som arbetar på skolan, men är också
ett konkret sätt att visa för föräldrar och andra intresserade hur vi arbetar.

Vi tycker det är viktigt att alla vi som arbetar i skolan är generösa med det vi skapar, därför är allt som finns
på Borgen är helt fritt att ladda ner och använda. Genom att dela med oss av det vi producerat, hoppas vi
också få råd och tips tillbaka från andra skolor och på så sätt göra vår skola ännu bättre.

Om du har frågor om Borgen, eller har förslag på något som borde läggas till eller justeras, så hör av dig till
per.erik.hansson@stockholm.se.